پرسشنامه فعالیت پژوهشی

سلام این پرسشنامه به منظور انجام یک فعالیت پژوهشی طراحی شده است که در آن موانع مشارکت کودک شما در فعالیت های ورزشی سنجیده می شود. لطفا به دقت به سوالات زیر در ارتباط با فرزند خود پاسخ دهید. لازم به ذکر است که در این پژوهش کلیه ملاحظات اخلاقی در ارتباط با مخفی بودن نام و اطلاعات شما لحاظ می گردد. از مشارکت شما صمیمانه سپاسگزارم. حانیه کهکشان دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

"*" indicates required fields

مرحله 1 از 2

جنسیت*
کودک اتیسم شما چندمین فرزند شما است؟*
کودک شما چه میزان فعالیت جسمانی دارد؟*
(فعالیت¬های جسمانی الزاما شامل فعالیت¬های ورزشی نیستند و میتواند دربرگیرنده مواردی مانند انجام امور منزل مانند باغبانی، نظافت یا حتی بالا رفتن از پله ها، خرید کردن، رفتن به مدرسه یا سرکار باشد)
• آیا کودک شما در یک ورزش خاصی تمرین میکند؟
• اگر کودک شما در فعالیت ورزشی شرکت می کند در هر جلسه به چه میزان میباشد؟