با سلام و احترام لطفا با پاسخ به پرسشنامه زیر ما را در بهبود فرآیند آموزش و توانبخشی یاری نمایید

1-از نجوه اطلاع رسانی های انجمن رضایت دارید؟ضروری
2-کیفیت فضای آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید؟ضروری
3- نحوه ی برخورد مسئول آموزش چگونه است؟ضروری
4-حسن برخورد سرپرست را چگونه ارزیابی می کنید؟ضروری
5-عملکرد سرپرست آموزش و پیگیری های وی در رفع مشکلات چگونه است؟ضروری
6-عملکرد مربی در کلاس آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید؟ضروری
7-نوع ظاهر و پوشش مربی را چگونه ارزیابی می کنید؟ضروری