دسته‌بندی نشده

پرسشنامه دوم

مادر گرامی لطفا به سئوالات زیر به دقت پاسخ دهید.

پرسشنامه شماره 2
دیگران فکر می کنند، فرزند من ناتوان است.(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من نمی تواند خواندن و نوشتن بیاموزد.(Required)
دیگران فکر می کنند فرزند من نمی تواند مستقل باشد.(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من نمی تواند در آینده شغلی داشته باشد.(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من نمی تواند ازدواج کند .(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من دچار بیماری واگیردار است.(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من نمی تواند با همسالان خود بازی کند .(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من همیشه نیاز به حمایت دارد.(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من نیاز به ترحم دارد .(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من عمر طولانی نخواهد داشت .(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من توانایی ذهنی اندکی دارد.(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من شایستگی بر خوداری از حقوق انسانی را ندارد .(Required)
دیگران فکر می کنند، فرزند من برای دیگران مزاحمت ایجاد می کند.(Required)
دیگران فکر می کنند،فرزند من نباید با فرزند آن آنها همبازی شود .(Required)
دیگران فکر می کنند، با نزدیک شدن فرزند من به کودکان دیگر موجب ایجاد وحشت در آنها می شود.(Required)
دیگران فکر می کنند ،تلاش در مورد او بی فایده و بی ثمره است.(Required)
دیگران فکر می کنند، تلاش حضور کودک من در مدرسه برای سایر کودکان مشکل زاست(Required)
دیگران فکر می کنند من نباید دیگر بچه دار شوم.(Required)
دیگران فکر می کنند ، فرزند من دیگر درمان نمی شود.(Required)
دیگران فکر می کنند ، فرزند من نشانه عقوبت الهی است(Required)
من فکر می کنم ، فرزند من واقعاً ناتوان است.(Required)
من فکر می کنم، فرزند من نمی تواند کارهای شخصی خود را انجام دهد.(Required)
من فکر می کنم ، فرزند من نمی تواند خواندن و نوشتن بیاموزد.(Required)
من فکر می کنم ، فرزند من نمی تواند فعالیتهای روزانه را انجام دهد.(Required)
من فکر می کنم ، فرزند من نمی تواند ازدواج کند.(Required)
من فکر می کنم ، مشگل فرزند من واگیردار است.(Required)
من فکر می کنم، فرزند من نمی تواند با همسالان خود بازی کند.(Required)
من فکر می کنم ، فرزند من همیشه نیاز به ترحم دارد.(Required)
من فکر می کنم ، توانایی کودک من کم است.(Required)
من از این نگرانم که فرزندم عمر طولانی نخواهد داشت.(Required)
من فکر می کنم هرگونه تلاش برای او بی فایده و بی نتیجه است.(Required)
دیگران فرزند من را با افراد دیگر مقایسه می کنند.(Required)
من فکر می کنم ، فرزند من از حقوق انسانی برخوردار نیست.(Required)
من فکر می کنم، بسیاری از رفتارهای کودک من غیر قابل پیش بینی است.(Required)
ممکن است در بعضی جاها کودک من به کودکان دیگر آسیب برساند.(Required)
فکر می کنم، آینده فرزندان دیگرم هم به خطر افتاده است.(Required)
به دلیل داشتن این کودک ، تصمیم به داشتن فرزند دیگر ندارم.(Required)
کودکم نمی تواند آداب و رسوم اجتماعی را رعایت کند.(Required)
بعضی وقتها از کودکم کارهایی سر می زند که مایه آبرو ریزی است.(Required)
به خاطر داشتن این فرزند، در جمعهای خانوادگی شرکت نمی کنم.(Required)
به خاطر داشتن این فرزند، به مسافرت نمی روم.(Required)
به خاطر داشتن این فرزند، با همسایگان ارتباطی ندارم.(Required)
به خاطر داشتن این فرزند، از رفتن به مراسم و جشنها امتناع می کنم.(Required)
به خاطر داشتن این فرزند، دوست صمیمی ندارم.(Required)
دیگران به من نگاههای غیر عادی دارند.(Required)
دوستان زیادی را از دست داده ام.(Required)
از مراجعه به مراکز درمانی امتناع می کنم ( به علت ترس از طرف مردم).(Required)
داشتن چنین فرزندی مایه ی خجالت است.(Required)
دیگران ما را مسخره می کنند.(Required)